ՀՊՉ ՈՒԹ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԿԱՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: Բոլոր մասնակիցները

Զտիչներ

«Կարողունակություն» հասկացությունը

Սովորել սովորելու կարողունակություն

Ինքնաճանաչողություն և սոցիալական կարողունակություն

Մշակութային կարողունակություն

Տնտեսական կարողունակություն

Թվային և մեդիա կարողունակություն

Լեզվական գրագիտություն և կարողունակություն

ժողովրդավարական և քաղաքացիական կարողունակություն

Մաթեմատիկական և գիտատեխնիկական կարողունակություն