Թվային և մեդիա կարողունակության ընդհանուր բնութագիրը

Հմտություններ

  • Համատեղ կամ ինքնուրույն իրականացնել պարզ հետազոտական աշխատանքներ, անել եզրակացություններ՝ հիմնվելով ստացված տվյալների և դիտարկումների վրա, փաստերը օգտագործել սեփական գաղափարները հիմնավորելու համար, ստացված արդյունքը ներկայացնել պարզ գիտական բառապաշարով.

  • oգտվել պարզ թվային սարքերից, համակարգչային ծրագրերից, հավելվածներից, աջակցող սարքերից և սարքավորումներից, օգտագործել դրանք՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները.

  • օգտագործել տարբեր եղանակներ թեման պատկերավոր և ընկալելի ներկայացնելու համար. 

  • կիրառել տեքստային և գրաֆիկական խմբագրիչները, այդ թվում` աջակցող տեխնոլոգիաներ,  մշակել տվյալներ` օգտագործելով անհրաժեշտ թվային գործիքներ և ծրագրեր. 

  • ստեղծել թվային տարածք և դրսևորել ծրագրավորման պարզ հմտություններ.

  • գտնել և օգտագործել տեղեկույթ տարբեր աղբյուրներից, որոշել և բնութագրել աղբյուրի արժանահավատությունը և այն օգտագործելիս կատարել հղումներ.

  • դրսևորել աշխատանքային հմտություններ, կարողանալ հմուտ և անվտանգ օգտագործել տարբեր սարքեր, գործիքներ և նյութեր.

  • կիրառել համալիր գիտելիք և անհրաժեշտ հմտություններ՝ տեխնոլոգիական զարգացման  և տեղեկատվության բազմազանության պայմաններում կողմնորոշվելու համար.

  • ստեղծել մեդիա բովանդակություն և կարողանալ տարածել իր ասելիքը մեդիայի տարբեր հարթակներում՝ գիտակցելով դրա հետևանքներն ու ազդեցությունը, պահպանելով էթիկան և համացանցից օգտվելու անվտանգության կանոնները։