Հոգեկրթություն

Հոգեկան առողջության, հոգեսոցիալական աջակցություն և դասընթացների իրականացում՝ ուղղված Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական աշխատանքի հզորացմանը ՔՈՎԻԴ-19-ի ընթացքում։

1․ Հոգեբանական խորհրդատվության առանձնահատկությունները մանկության շրջանում

2․ Կրթության հոգեբանների աշխատանքի կազմակերպում

3․ Էլ․ գրադարան

Last modified: Tuesday, 11 May 2021, 4:23 PM