Կարողունակությունների բնութագրիչներ՝ ժողովրդավարական մշակույթի համար, հատոր 3