Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ` ժողովրդավարական մշակույթի համար - Հատոր 3