Էլեկտրոնային գրադարան

Էլեկտրոնային գրադարան

«Հոգեբանական խորհրդատվության առանձնահատկությունները մանկության շրջանում» դասընթացը ուղղված է երեխայի հետ հոգեբանական խորհրդատվական աշխատանքների առանձնահատկությունների, իրականացման պայմանների, մոտեցումների լուսաբանմանը։ Դասընթացում ներառվում են գործընթացի կազմակերպման, իրականացման, ծնողների հետ աշխատանքի հետ կապված հիմնական մոտեցումները։ Ներառված են նաև որոշակի գործնական մեթոդներ և տեխնիկաներ։

Հոգեբանական խորհրդատվության առանձնահատկությունները մանկության շրջանում

Հոգեբանական խորհրդատվության առանձնահատկությունները մանկության շրջանում

Սույն դասընթացը ստեղծվել է Միացյալ Թագավորության կառավարության Հակամարտությունների, կայունության և անվտանգության հիմնադրամի աջակցությամբ և ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետ համագործակցությամբ։


Բովանդակության համար պատասխանատու է Մանկական և կրթության հոգեբանների հայկական ասոցացիան, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Միացյալ Թագավորության կառավարության, ինչպես նաև իրականացնող գործընկերների տեսակետները։

Կրթության հոգեբանների աշխատանքի կազմակերպում

Կրթության հոգեբանների աշխատանքի կազմակերպում

Տվյալ դասընթացը նախատեսված է այն մասնագետների համար, ովքեր իրականացնում են հոգեբանական աջակցություն կրթական հաստություններում։ Դասընթացի շրջանակներում մասնագետները հնարավորություն կունենան ծանոթանալու կրթության հոգեբանների աշխատանքի կազմակերպման, տարբեր կրթական սուբյեկտների հետ աշխատանքի իրականացման հիմնական առաձնահատկություններին։ Դասընթացը հնարավորություն կտա կազմակերպել կրթական հաստատությունում գործող հոգեբանական ծառայության աշխատանքներն ավելի արդյունավետ և ուղղորդված։

1. Կրթության հոգեբանի աշխատանքային ուղղությունները

2. Կրթության հոգեբանի աշխատանքը տարբեր խնդիրների հետ

3. Կրթության հոգեբանի աշխատանքի կազմակերպումը սովորողների ծնողների հետ

4. Կրթության հոգեբանի աշխատանքը արտակարգ իրավիճակում

5. Կրթության հոգեբանի աշխատանքը ուսումնական մոտիվացիայի խթանման հարցում

Ընտանեկան ճգնաժամային միջամտություն

Ընտանեկան ճգնաժամային միջամտություն

«Ընտանեկան ճգնաժամային միջամտություն» դասընթացն ուղղված է ճգնաժամային իրավիճակներում երեխաներին, դեռահասներին, նրանց ընտանիքներին հոգեբանական ճգնաժամային միջամտության մոտեցումների, հնարների, միջոցառումների լուսաբանմանը։ Ընտանեկան ճգնաժամային իրավիճակները առավելապես խոցում են երեխաներին։ Երեխայի և դեռահասի հոգեկան առողջության ապահովման համար բացի երեխային անմիջական օգնություն ցուցաբերելուց, անհրաժեշտ են նաև մի շարք միջոցառումներ՝ ուղղված երեխայի շրջապատին։ Դասընթացը ներառելու է թե՛ ընդհանրական գիտելիքներ և մոտեցումներ ճգնաժամային խորհրդատվության վերաբերյալ, թե՛ անդրադառնալու է որոշակի հստակ խնդիրներին (օրինակ, բռնություն, ամուսանլուծություն, կորուստ և այլն)։