Իսկ գիտե՞ք, թե ինչ գործիք է կրթապիտակը

Ապրելով և արարելով թվային դարաշրջանում՝ մասնագիտական և անհատական աճի, գիտելիքների, փորձի ամրագրումը շատ պրակտիկ է դառնում թվային գործիքների կիրառմամբ։ Կրթապիտակը դրանցից մեկն է: Վերջինս՝ որպես գնահատման ոչ ավանդական գործիք, ներկայացնում է անհատի ուսումնառության գործնական արդյունքները՝ գիտելիքները, հմտությունները, ինչպես նաև նրա հետաքրքրություններն ու ձեռքբերումները։

Կարդալ ավելին